Watercirkel ‘t Hof Bellewaerde

Een camping zonder riolering en waterleiding

logo Bellewaerde

Bellewaerde luchtfogto

 

Er loopt geen drinkwaterleiding of riolering naar natuurcamping ‘t Hof Bellewaerde. De camping is dus op vlak van water volledig off-grid. Nochthans hebben de campinggasten water nodig voor de douches, wasmachine, toiletspoeling, de afwas, om te koken en koffie te zetten.

Daarom wordt het drinkwater lokaal geproduceerd en het afvalwater dat ontstaat, blijft op de camping en wordt ter plaatse op een natuurlijke wijze gezuiverd. Sterker nog, het gezuiverde afval water wordt ingezet om de wc door te spoelen.

Renée en Koen hebben hiervoor de hulp ingeroepen van Rietland en De Watergroep.
Dit project kwam tot stand mede dankzij subsidies van Vlaanderen circulair en van Europa voor de monitoring van het afvalwater tot 2024 via Multi Source.

logo Vlaanderen Circulair
logo Multisource
Bellewaerde infographic

Video


Partners


Het drinkwater ...

De Watergroep

Naast het leveren van drinkwater via het centraal drinkwaterleidingnetwerk, zet De Watergroep in op duurzame en decentrale (drink)waterlevering, zowel bij particulieren als bij industriële bedrijven. Hiervoor wordt per case-studie onderzocht wat de beschikbare waterbronnen zijn en welke technologie noodzakelijk is om de gewenste waterkwaliteit te produceren. Bij camping ’t Hof Bellewaerde wordt vertrokken van het natuurlijk aanwezige vijverwater voor lokale drinkwaterproductie. De gekozen behandelingstechnologie bestaat uit meerdere voorfilters en nanofiltratie, gevolgd door LED-UV. De Watergroep controleert de chemische, fysische en microbiologische kwaliteit op de voet, om op een continue manier drinkwater te kunnen garanderen.

In samenwerking met Rietland wordt daarnaast onderzocht of het gezuiverde grijze afvalwater (afkomstig van de Phytoparking) ook kan ingezet worden als waterbron voor drinkwaterproductie, mocht de waterbeschikbaarheid in de vijver onvoldoende zijn. Op deze manier kan op een duurzame en robuuste manier de lokale drinkwaterproductie vorm krijgen.

Logo De Watergroep

Het afvalwater ...

Rietland

Rietland plaatst natuurlijke zuiveringen op locatie. Bij natuurcamping ‘t Hof Bellewaerde is er gekozen voor de Phytoparking. Op deze archeologische site mag er enkel in bestaande gebouwen gegraven worden. De toplaag van de natuurlijke zuivering bestaat daarom uit steenslag in plaats van grasdals.

Grastegels grasdal

Het grote voordeel van de Phytoparking is dat het weinig energie verbruikt en dat de ruimte multfuntioneel wordt ingezet: afvalwaterzuivering onder de grond en parking boven de grond.
Het behandelde afvalwater kan ter plaatse hergebruikt worden waardoor het drinkwaterverbruik vermindert. In samenwerking met de Watergroep wordt onderzocht of het gezuiverde grijze afvalwater (bijv. douches en afwas) opgewaardeerd kan worden tot drinkwater zodat het kan ingezet worden in de zomerperiode indien de regenwater voorraad van de vijver ontoereikend is.

Logo Rietland
logo Vlaanderen Circulair
logo Multisource
logo Multisource
logo Multisource

Contacteer ons

De Watergroep

Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel
België

+32 2 238 96 99

innovatie@dewatergroep.be

www.dewatergroep.be

Rietland

Van Aertselaerstraat 70
2322 Minderhout
België

+32 3 294 02 65

info@rietland.com

www.rietland.com