Speelboerderij Rucphen loost niets via wilgenfilter

Play farm Rucphen does not discharge anything via willow filter

Phytoair zuivert afvalwater van seizoensarbeiders in Zundert.

Phytoair purifies wastewater from seasonal workers in Zundert.

Vraaggestuurd hergebruik van gezuiverd afvalwater bij Howest (Kortrijk)

Demand-driven reuse of treated wastewater at Howest (Kortrijk)

Phytoair als voorzuivering voor industriewater bij DOW Terneuzen

Phytoair as a pre-treatment for industrial water at DOW Terneuzen

Phytoparking voor huishoudelijk afvalwater van internaat, St Job in ‘t Goor (BE)

Phytoparking for domestic wastewater of boarding school, St Job in 't Goor (BE)

Phytocube zuivert sanitair afvalwater Voedseltuin Rotterdam

Phytocube purifies sanitary waste water Food Garden Rotterdam

Frupeco Lendelede (BE) zuivert met Phytoair

Frupeco Lendelede (BE) purifies with Phytoair

Phytoair geplaatst bij Novotel Antwerpen (BE)

Phytoair placed at Novotel Antwerp (BE)

Phytoparking bij Argex kantoor, Kruibeke (BE)

Phytoparking at Argex office, Kruibeke (BE)

Phytoparking bij voetbalclub in Bernheze (NL)

Phytoparking at football club in Bernheze (NL)

Bewoners van Oosterwold (NL) kiezen voor Phytocube

Residents of Oosterwold (NL) choose Phytocube

Phytoair in Kristus Koning Brecht (BE)

Phytoair in Kristus Koning Brecht (BE)

Vloeiveld en Phytocube in Woensdrecht (NL)

Flow field and Phytocube in Woensdrecht (NL)

Percolatierietveld bij De Wijngaard te Malle (BE)

Percolation reed bed at De Wijngaard in Malle (BE)

Verticaal doorstroomd helofytenfilter in Polderdrift (NL)

Vertical flow-through helophyte filter in Polderdrift (NL)

Groepshotel en B&B (NL) zuivert water met horizontale filter

Group hotel and B&B (NL) purifies water with horizontal filter

Percolatieveld zuivert sanitair water park Provinciedomein Huizingen

Percolation field purifies sanitary water park Provinciedomein Huizingen

Helofytenfilters bij Abdij Lilbosch te Echt (NL)

Helophyte filters at Lilbosch Abbey in Echt (NL)

3-traps filter bij melkveehouder, Hieslum (NL)

3-stage filter at dairy farmer, Hieslum (NL)

Mestverwerking Leemans Wortel

Manure processing Leemans Wortel

Sasa SRL (mestverwerking)

Sasa SRL (manure processing)

Kaasmakerij De Moerenaar Veurne

Cheese factory De Moerenaar Veurne

Huize Walden Westmalle

Walden Westmalle House

Priorij Corsendonk Oud-Turnhout

Priory Corsendonk Oud-Turnhout

Hooibeekhoeve Geel

Hay farm Yellow

Kruisberghoeve Arendonk

Kruisend Farm Arendonk

Culimer Dubai

Culimer Dubai

Particulier Langdorp

Private Langdorp

Particulier Putte

Private Putte

Particulier Wolfsdonk

Private Wolfsdonk

Grensinspectiepost Kallo

Border inspection post Kallo

Bebat Tienen

Bebat Tienen

Laura Coal Beringen

Laura Coal Beringen

Warsco Units Genk

Warsco Units Genk

B&B De Wandelaar te Westouter

B&B De Wandelaar in Westouter

Prinsentuin college Oudenbosch

Prinsentuin college Oudenbosch

KWZI Aalter

KWZI Aalter

Rijkswaterstaat Terneuzen

Rijkswaterstaat Terneuzen