Aquarama publiceerde een uitgebreid artikel over ons proefproject bij Dow Terneuzen. Effluent van twee rioolwaterzuiveringsinstallaties wordt nagezuiverd met een Phytoair, alvorens het opgewerkt wordt tot proceswater door middel van UF en RO. De resultaten tot dusver zijn zeer veelbelovend!

Downloaden (PDF, 256KB)