Al sinds 1994 ontwerpt en bouwt Rietland helofytenfilters (rietvelden) voor de zuivering van afvalwater.

Dion van Oirschot, oprichter en nog altijd zaakvoerder, combineerde zijn technische achtergrond van de Technische Universiteit Eindhoven met zijn passie voor milieu. Sinds de oprichting werden meerdere honderden systemen ontworpen en gebouwd in België en Nederland. De nadruk lag daarbij aanvankelijk vooral op de zuivering van huishoudelijk afvalwater bij woningen in het niet-gerioleerde buitengebied en bij ecologische woonprojecten. Daarnaast werden diverse projecten gedaan met de behandeling van spoelwater van melkveebedrijven. Ook werden er een aantal projecten gerealiseerd voor Waterschappen rond de verwijdering van nutriënten (N en P) uit oppervlaktewater en drainagewater. Zo hebben we veel ervaring kunnen opdoen met verschillende typen van rietvelden, elk met hun specifieke sterke punten.

Dion van Oirschot
Provinciedomein Huizingen

De eerste jaren werkte Rietland vooral met het vertikaal doorstroomde helofytenfilter, ofwel percolatierietveld. Dit systeem werd door Rietland verder ontwikkeld tot een robuust, compact en efficient systeem voor afvalwaterzuivering. In 2009 kende deze ontwikkeling een mijlpaal in het verkrijgen van het CE-merk. Hiermee was Rietland de eerste en tot op heden enige, Europese firma met een CE geattesteerd rietveld conform de Europese norm EN 12566/3. Ook werkte Rietland intensief mee aan een aantal educatieve projecten bij onder andere scholen in Mechelen, Westmalle en Oudenbosch en in provinciedomein Huizingen.

Ook vanuit het bedrijfsleven ontstond groeiende belangstelling voor zuivering van hun afvalwater met plantensystemen. Opdrachtgevers waren onder meer Fluxys, Sibelco, Bebat, Havenbedrijf Antwerpen, Warsco Units, Novotel, Microflor en Dow Chemical.

Om kennis en ervaring uit te wisselen met andere experts, bezocht Dion van Oirschot diverse internationale congressen van de IWA en WetPol en ontstonden vruchtbare samenwerkingsverbanden met Ingenieurbüro Blumberg (D) en Naturally Wallace Consulting (USA). Als aandachtsgebieden kwamen hierdoor ook de zuivering van industrieel afvalwater en de ontwatering van slib op het programma te staan. Tevens deed een nieuw type helofytenfilter zijn intrede: het beluchte rietveld, wat bij een lagere oppervaktebehoefte grotere belastingen kan verwerken. Een zeer vermeldenswaarde toepassing van het beluchte rietveld werd gerealiseerd op de Badboot, een drijvend zwembad in Antwerpen. Rietland won in 2014 met dit project de Project Innovation Award van de International Water Association in de categorie ‘design’. Rietland werkte het beluchte rietveld-concept verder uit in de Phyto-serie met de Phytocube® voor particulieren, de Phytoair® voor grotere toepassingen en de plaatsbesparende Phytoparking®.

In 2012 was Rietland één van de stichtende leden van ‘Global Wetland Technology’, een associatie van specialisten in ontwerp en aanleg van helofytenfilters voor de behandeling van afvalwater en slib (www.globalwettech.com). In hetzelfde jaar startte de samenwerking tussen Rietland en de Belgische firma Innova Manure, een firma die gespecialiseerd is in rietvelden voor de behandeling van de vloeibare fractie van varkensmest. Om de krachten binnen de agrarische sector te bundelen, werd in 2015 Rietland Agro opgericht.

Op internationaal vlak, werkte Rietland aan projecten in Dubai (UAE) en Jordanië en nam deel aan het HIGHWET project (EU – FP7) in samenwerking met research partners Aimen (Sp.) en de universiteit van Aarhus (Dk.). De andere twee deelnemende KMO’s waren Kilian Water (Dk.) en Sedaqua (Sp.). Verder werkte Rietland in Italie, samen met Iridra aan diverse projecten mee. En in China werden samen met DeHua Ecotech enkele projecten voor kanaalwater gerealiseerd. In 2020 startte het Multisource Horizon 2020 project, waar met internationale partners onderzoek wordt gedaan aan Nature Based Solutions voor waterzuivering, -opslag en -hergebruik. In 2022 volgde het eerste project in Kenia in het kader van een G-STIC subsidie-programma.

Rietland koppelt grondige expertise aan creativiteit en veelzijdigheid in het vinden van de beste oplossing voor uw afvalwaterprobleem. Hierbij streven we naar een oplossing die zowel groen als rendabel is. En waar u zo weinig mogelijk omkijken naar heeft.