De laatste twee decennia zijn er in Nederland en België nieuwe rietvelden of helofytenfilters geïntroduceerd. Wie vindt de weg nog tussen de horizontaal en verticaal doorstroomd filters, al of niet belucht? Hoeveel oppervlakte heb je hiervoor nodig en hoeveel onderhoud vraagt zo’n systeem? Welke processen vinden plaats in een helofytenfilter of rietveld en kan een compact, belucht systeem wel werken?

Deze en andere vragen worden in deze webinar beantwoord door professor Diederik Rousseau van de universiteit van Gent. Na zijn presentatie van 45 minuten volgt een panelgesprek waar Dion van Oirschot van Rietland aan deelneemt. Deze webinar werd door STOWA georganiseerd op 1 maart 2024.