De Phyto-reeks van Rietland

Helofytenfilters of rietvelden zijn ecologische waterzuiveringsystemen. De zuivering van afvalwater gebeurt voornamelijk door bacteriën die een biofilm vormen op plantenwortels en substraat (zoals kleikorrels). Internationaal onderzoek toont aan dat deze rietvelden de meest betrouwbare en milieuvriendelijke waterzuiveringssystemen zijn. Dit vanwege de variatie tussen zuurstofrijke en -arme zones alsook vanwege de typische kenmerken van natuurlijke zuiveringen:

  • laag energieverbruik

  • zeer robuuste zuivering (geen storingen)

  • minimale onderhoudsbehoefte

  • lange levensduur (weinig slijtagegevoelige onderdelen)

Door aan het filterbed van het rietveld extra zuurstof toe te voegen, vertienvoudigd de zuiveringsefficiëntie van het filter en verkleint de benodigde oppervlakte van het filter met een factor 4–6. De Phyto-reeks van Rietland vraagt daarom slechts een oppervlakte van 0,75 m² per IE (inwoner-equivalent). Deze bewezen technologie is een combinatie van de gepatenteerde beluchte rietvelden – Forced Bed Aeration (FBA®) – technologie van Naturally Wallace Consulting (USA) en het twee-traps systeem van Rietland waarbij het afvalwater eerst door een verticale filter stroomt en nadien door een horizontale. De Phyto-reeks bestaat uit Phytoair, Phytoparking en Phytocube. 

De Phyto-reeks is voorzien van een intelligente sturing die de beluchting automatisch aanpast aan de hoeveelheid afvalwater die behandeld wordt. Hierdoor wordt het energieverbruik verder geoptimaliseerd en kan de Phyto-reeks flexibel ingezet worden voor wisselende belastingen en verschillende soorten afvalwater: huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, bijvoorbeeld van de food and beverage industrie, organische chemie, projecten voor bodemsanering en afvalwaterstromen uit de agro-sector. Bedrijven kunnen de investeringskosten drukken doordat ze kunnen besparen op de lozings- of zuiveringsheffing. Hierdoor kan in grotere projecten een terugverdientijd van slechts 4 jaar bereikt worden.

Vanwege de afwisseling tussen zuurstofrijke en zuurstofarme zones, ontstaat er ook een rijke variatie aan bacterieleven. Hierdoor worden ook pathogenen en zelfs moeilijk afbreekbare stoffen, zoals medicijnresten efficiënt verwijderd. Dit maakt de Phyto-reeks interessant als nazuivering bij RWZI’s, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Bovendien kan het heldere, kleur- en geurloze water hergebruikt worden voor de spoeling van toiletten.

Lees meer over de Phyto-reeks:

Naast de Phyto-reeks plaatst Rietland ook klassieke rietvelden. De horizontale en verticale filterbedden alsook de vloeivelden worden in het ontwerp opgenomen om beoogde zuiveringsdoelen te bereiken. Deze ontwerpcombinaties maken het mogelijk om een variëteit aan soorten afvalwater te behandelen.

Lees meer over de klassieke rietvelden: