Wat is een rietveld of helofytenfilter?

Helofytenfilters of rietvelden zijn ecologische waterzuiveringsystemen. De zuivering van afvalwater gebeurt voornamelijk door bacteriën die een biofilm vormen op plantenwortels en substraat (zoals kleikorrels). Internationaal onderzoek toont aan dat deze rietvelden de meest betrouwbare en milieuvriendelijke waterzuiveringssystemen zijn. Dit vanwege de variatie tussen zuurstofrijke en -arme zones alsook vanwege de typische kenmerken van natuurlijke zuiveringen:

  • laag energieverbruik

  • zeer robuuste zuivering (geen storingen)

  • minimale onderhoudsbehoefte

  • lange levensduur (weinig slijtagegevoelige onderdelen)

Door aan het filterbed van het rietveld extra zuurstof toe te voegen, vertienvoudigd de zuiveringsefficiëntie van het filter en verkleint de benodigde oppervlakte van het filter met een factor 4–6. De Phyto-reeks van Rietland vraagt daarom slechts een oppervlakte van 0,75 m² per IE (inwoner-equivalent). Deze bewezen technologie is een combinatie van de gepatenteerde Forced Bed Aeration (FBA®) technologie van Naturally Wallace Consulting (USA) en het twee-traps systeem van Rietland waarbij het afvalwater eerst door een verticale filter stroomt en nadien door een horizontale.

De Phyto-reeks is voorzien van een intelligente sturing die de beluchting automatisch aanpast aan de hoeveelheid afvalwater die behandeld wordt. Hierdoor wordt het energieverbruik verder geoptimaliseerd en kan de Phyto-reeks flexibel ingezet worden voor wisselende belastingen en verschillende soorten afvalwater: huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, bijvoorbeeld van de food and beverage industrie, organische chemie, projecten voor bodemsanering en afvalwaterstromen uit de agro-sector. Bedrijven kunnen de investeringskosten drukken doordat ze kunnen besparen op de lozings- of zuiveringsheffing. Hierdoor kan in grotere projecten een terugverdientijd van slechts 4 jaar bereikt worden.

Vanwege de afwisseling tussen zuurstofrijke en zuurstofarme zones, ontstaat er ook een rijke variatie aan bacterieleven. Hierdoor worden ook pathogenen en zelfs moeilijk afbreekbare stoffen, zoals medicijnresten efficiënt verwijderd. Dit maakt de Phyto-reeks interessant als nazuivering bij RWZI’s, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. Bovendien kan het heldere, kleur- en geurloze water hergebruikt worden voor de spoeling van toiletten.

Typen Rietvelden

De Phytoparking vormt een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Phyto-reeks waarbij er een parkeerplaats bovenop de Phytoair wordt geplaatst. Ook het bekken van de Phytoparking is gevuld met geëxpandeerde kleikorrels, waarop bacteriën leven die voor de zuivering van het afvalwater zorgen. Uit onderzoek blijkt dat de zuiveringsprocessen in het bekken ook zonder rietplanten perfect werken, indien de bacteriën worden ondersteund en geïntensiveerd door de toevoeging van extra zuurstof. Bovenop het bekken wordt een drukverdelende laag aangebracht met een afdekking waarbij verschillende uitvoeringen mogelijk zijn.

De standaard uitvoering van de Phytoparking als parkeerplaats, heeft een capaciteit van 15 IE (inwoner-equivalent) per parkeervak van 2,50 x 5,00 m. Meerdere parkeervakken kunnen parallel of in serie geplaatst worden om het systeem een grotere capaciteit te geven of om aan speciale lozingseisen te voldoen.
De
Phytoparking heeft een minimale ecologische impact en is moeiteloos in te passen in de omgeving. Als parkeerplaats, als park of zonneweide. De mogelijkheden zijn legio. De meest ecologische waterzuivering op de markt, neemt op deze manier geen enkele ruimte meer in.

Voordelen van de Phytoparking

  • Ruimtebesparend: parkeerplaats of multifunctionele oppervlakte (opsomming: idem hierboven)

  • Lage jaarlijkse kosten vanwege geen slibafvoer, laag energieverbruik en slechts 1 onderhoudsbeurt per jaar

  • Geschikt voor wisselende belasting en pieklozingen

  • Aanvullend te benutten als infiltratievoorziening voor hemelwater