Mestverwerking Leemans Wortel

In Wortel, bij Hoogstraten, legde Rietland in samenwerking met Innova Manure een rietveld aan voor de verwerking van de vloeibare fractie van varkensmest. Het systeem is ontworpen om per dag 60 m³ effluent van een biologische zuivering te behandelen tot loosbaar water. Het systeem bestaat uit 22 bekkens en heeft een totale oppervlakte van 1,2 ha. De diverse bekkens hebben elk hun eigen functie. Zo zijn er een beluchte trap en percolatierietvelden voor verwijdering van CZV en omzetting van ammonium in nitraat. Verder bestaat een groot deel van het rietveld uit vloeivelden om nitraat te verwijderen.

Details:
Opdrachtgever Rudy Leemans
Adres Neerven Wortel
Afmetingen 1,2 ha
Doel Verwerking effluent van een biologische zuivering van de vloeibare fractie van varkensmest