Rietveld in Dubai bij Culimer

Royal Culimer in Dubai is een bedrijf dat vis en schaaldieren verwerkt. Het afvalwater wordt sinds 2011 gezuiverd in een rietveld dat Rietland ter plaatse aanlegde met behulp van een locale aannemer. Het gezuiverde water wordt volledig gerecycleerd binnen het bedrijf.

Downloaden