Vraaggestuurde afvalwaterzuivering bij Universiteit Gent

Universiteit Gent zet in op hergebruik van gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling. Het regenwater kan dan maximaal geïnfiltreerd worden in de bodem. Omdat de universiteitsgebouwen zich in stedelijk gebied bevinden, is er een aansluiting op de riolering aanwezig. Daarom is het beluchte rietveld vraag-gestuurd: alleen wat nodig is voor hergebruik wordt gezuiverd. Lees er meer over in dit Aquarama-artikel.