Zuivering groentenwaswater bij Kruisberghoeve

Bij de Kruisberghoeve te Arendonk wordt het waswater van onder meer aardappels en wortels gezuiverd in een belucht rietveld. Daarna wordt het opnieuw gebruikt voor de laatste wassing. Het zuiveringssysteem bestaat uit een lamellenafscheider voor verwijdering van zand en kleideeltjes, waarna de organische stoffen worden verwijderd in een belucht rietveld met een oppervlakte van 750 m². Het helofytenfilters zuivert ca. 50 m³ per uur aan waswater.