Het vloeiveld is het oudste type van rietveld. Kenmerk van het vloeiveld is dat het afvalwater bovengronds, tussen de stengels van de rietplanten doorstroomt. Het water wordt vervolgens gezuiverd door micro-organismen die onder water, aan de stengels van de rietplanten leven. Daarnaast is er ook uitwisseling van stoffen tussen de waterlaag en de bodem onder het rietveld.

Vaak wordt een vloeiveld aangelegd zonder folie-afdichting. Dit is mogelijk in gebieden waar de ondergrond uit klei bestaat. Het is in dat geval een zeer eenvoudig en relatief goedkoop systeem. Maar het heeft wel het nadeel dat het veel oppervlakte vraagt en gevoelig is voor vorst. Omdat er bij het vloeiveld sprake is van min of meer open water, kan het ook muggen aantrekken en enige geurhinder geven. Daarom is het vloeiveld de laatste decennia in onbruik geraakt waar het gaat om directe zuviering van afvalwater. Toch kent het systeem nog toepassingen, bijvoorbeeld als nazuivering en in geval er bijvoorbeeld vooral nitraat verwijderd moet worden. Een vloeiveld is voor deze toepassing nog steeds een erg interessant systeem. Vloeivelden worden door Rietland onder meer toegepast in de mestverwerking.

Realisatie:
Jansen en Co (agrobedrijf)
Mestverwerking Leemans in Wortel,

Publicatie:
Warsco Genk (regenwater van verharding opvangen, bufferen, vertraagd afvoeren en zuiveren + afvalwater van wasstraat zuiveren en herbruiken)