De Phytoair bestaat uit een bekken gevuld met geëxpandeerde kleikorrels (Argex) die bevloeid wordt met afvalwater. Op de bodem van het bekken liggen beluchtingsleidingen die lucht in het afvalwater brengen en zorgen voor vermenging in het systeem. Aan het einde van het bekken wordt het gezuiverde afvalwater opgevangen door een afvoerbuis die uitkomt in een overloopput. Het geheel is van de ondergrond afgedicht door middel van een sterke folie.

De Phytoair is ideaal voor middelgrote projecten zoals woonwijken of groepen woningen, bedrijventerreinen, hotels, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, scholen en bedrijven. Omwille van de grote zuiveringsefficiëntie, kan het Phytoair systeem opgeschaald worden tot meer dan 1000IE.

Voordelen van de Phytoair

  • Zuivert zwart en grijs huishoudelijk afvalwater en diverse soorten bedrijfsafvalwater
  • Lage jaarlijkse kosten vanwege geen slibafvoer, laag energieverbruik en slechts 1 onderhoudsbeurt per jaar
  • Zeer snelle opstart: al na twee weken worden de lozingseisen gehaald
  • Geschikt voor wisselende belasting en pieklozingen

Wenst u graag meer weten? Vraag de brochure aan.

 

Voorbeelden, realisaties

Publicaties