Kristus Koning Brecht

In 2016/2017 werd een nieuw gebouw met leslokalen gerealiseerd bij deze middelbare school voor bijzonder onderwijs. Een rietveld was voorzien voor de waterzuivering. Maar waarom niet meteen alle afvalwater van de hele schoolinstelling zuiveren in datzelfde rietveld? Dit voorstel van Rietland werd geaccepteerd en nu zuivert een belucht helofytenfilter van 360 m² het afvalwater van bijna 700 leerlingen, 300 personeelsleden plus nog het afvalwater van een dagopvang met tussen 150 en 250 personen.

Een artikel over dit project is op onze website aanwezig.

Details: