De Phytoparking vormt een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Phyto-reeks waarbij er een parkeerplaats bovenop de Phytoair wordt geplaatst. Ook het bekken van de Phytoparking is gevuld met geëxpandeerde kleikorrels, waarop bacteriën leven die voor de zuivering van het afvalwater zorgen. Uit onderzoek blijkt dat de zuiveringsprocessen in het bekken ook zonder rietplanten perfect werken, indien de bacteriën worden ondersteund en geïntensiveerd door de toevoeging van extra zuurstof. Bovenop het bekken wordt een drukverdelende laag aangebracht met een afdekking waarbij verschillende uitvoeringen mogelijk zijn.

De standaard uitvoering van de Phytoparking als parkeerplaats, heeft een capaciteit van 15 IE (inwoner-equivalent) per parkeervak van 2,50 x 5,00 m. Meerdere parkeervakken kunnen parallel of in serie geplaatst worden om het systeem een grotere capaciteit te geven of om aan speciale lozingseisen te voldoen.

De Phytoparking heeft een minimale ecologische impact en is moeiteloos in te passen in de omgeving. Als parkeerplaats, als park of zonneweide. De mogelijkheden zijn legio. De meest ecologische waterzuivering op de markt, neemt op deze manier geen enkele ruimte meer in.

Voordelen van de Phytoparking

  • Ruimtebesparend: parkeerplaats of multifunctionele oppervlakte (opsomming: idem hierboven)

  • Lage jaarlijkse kosten vanwege geen slibafvoer, laag energieverbruik en slechts 1 onderhoudsbeurt per jaar

  • Geschikt voor wisselende belasting en pieklozingen

  • Aanvullend te benutten als infiltratievoorziening voor hemelwater

 

Wenst u graag meer weten? Vraag de brochure aan.

Realisaties

Publicaties