Phytoparking bij Argex kantoor, Kruibeke (BE)

Phytoparking zuivert sanitair afvalwater van Argex kantoor, Kruibeke (BE)

Bij het kantoorgebouw van Argex in Kruibeke, heeft Rietland een Phytoparking aangelegd om het sanitair afvalwater van 40 medewerkers te zuiveren. Deze zuivering is geplaatst onder 2 parkeervakken (25m²). De analyses tonen aan dat de verwijderingspercentages voor BZV, CZV en zwevende stof allemaal boven de 90% liggen en dat de wettelijke lozingseisen gemakkelijk gehaald worden.

Een artikel over dit project is op onze website aanwezig.

Details:

Opdrachtgever Argex
Adres Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht
Afmetingen 25 m² (2 parkeervakken)
Doel Phytoparking voor sanitaire (zwart) afvalwater van kantoor met 40 medewerkers.