Belucht rietveld als polishing stap voor proceswater Dow Terneuzen

Bij Dow Terneuzen werd enkele jaren een belucht rietveld, geplaatst door Rietland, beproefd om RWZI effluent na te zuiveren. Het doel was om de kwalitiet van het effluent zodanig te verhogen dat de membraaninstallatie die daarna komt beter zou functioneren. In samenwerking met Universiteit Gent en Evides industriewater, werden uitgebreide tests uitgevoerd en die gaven zeer veelbelovende resultaten. Een reden voor Dow om opschaling tot een systeem van meer dan 3 ha te overwegen!

Belucht rietveld Dow Rietland

Belucht rietveld pilot bij Dow Terneuzen – opwerking RWZI effluent tot proceswater

Downloaden