Belucht rietveld met hergebruik voor Hogeschool West-Vlaanderen (HOWEST) te Kortrijk

Het afvalwater van 1.700 studenten en personeelsleden in de nieuwbouw van Hogeschool Howest in Kortrijk, wordt sinds juli 2020 gezuiverd in een Phytoair® systeem van Rietland. Het gezuiverde water wordt vervolgens gerecupereerd voor de spoeling van de toiletten in het gebouw. Overtollig afvalwater wordt op de riolering geloosd. Het gaat hier dus om een vraag-gestuurd systeem: alleen het water dat effectief weer hergebruikt wordt, wordt gezuiverd. Lees er meer over in dit artikel.

Downloaden