Verticaal doorstroomd systeem

Het verticaal doorstroomde helofytenfilter, ofwel percolatierietveld, is het meest gekende type rietveld in België en Nederland. Het afvalwater wordt bij dit type boven op het filter gepompt en over de oppervlakte verdeeld door middel van een stelsel van verdeelleidingen. Het grote voordeel hiervan is dat het afvalwater op een veel grotere oppervlakte toekomt en dat daarmee dit type rietveld veel minder gevoelig is aan verstoppingen dan het horizontaal doorstroomde rietveld. Bovendien kan een kleinere oppervlakte volstaan om een perfect zuiveringsresultaat te bereiken. Voor huishoudelijk afvalwater dient 3 m² oppervlakte per persoon voorzien te worden.

Rietland heeft dit systeem uitgebreid laten testen bij Certipro te Mol (B) op basis van de Europese EN 12566/3 norm. Rietland is hiermee de enige firma met een Europees keurmerk op een rietveld-systeem en mag op het percolatierietveld het CE-label voeren. Inmiddels zijn in België en Nederland enkele honderden systemen met CE-label geplaatst.

Realisatie:
Verzorgingshuis  De Wijngaard te Malle, huishoudelijk afval water
Provinciedomein Huizingen, zuivering van sanitaire afvalwater
Camping Heeres, Hieslum

Publicatie
Warsco Genk, regenwater van verharding opvangen, bufferen, vertraagd afvoeren en zuiveren + afvalwater van wasstraat zuiveren en herbruiken