Percolatieveld zuivert sanitair water park Provinciedomein Huizingen

Provinciedomein Huizingen

Sanitair water in park provinciedomein Huizingen gezuiverd door percolatie rietveld (BE)

Het provinciedomein Huizingen is een parktuin van een 19de eeuws kasteel met recreatieve mogelijkheden zoals minigolf, wandelen, roeien, zwemmen, enz. Voor de bezoekers is er in het park een sanitair gebouw voorzien. Dit zwarte afvalwater (30 IE) wordt door 2 percolatie rietvelden (90m²) gezuiverd. Het effluent van het rietveld loopt via een meanderende stroom naar de vijver. Een ander deel van het effluent wordt nagezuiverd door een RO (reverse osmosis) membraan en als drinkwater aangeboden via een drinkwaterfonteintje. Het percolatie rietveld is opgenomen in het omgevingsontwerp en is deel van een educatief pad over de waterkringloop. Het omgevingsontwerp en de uitvoering hiervan werden verzorgd door Pronatura, een bedrijf dat mensen tewerkstelt in de sociale economie.

Opdrachtgever: Provincie Vlaams-Brabant
Adres: Torleylaan 100, Huizingen
Afmetingen: 90 m² in twee delen van elk 45 m²
Doel: Zuivering van het sanitaire afvalwater van de toiletgebouwen.