Afvalwater van appartement in Brussel wordt gezuiverd met rietplanten

Een appartement in Haerenberg (Brussel) ligt te ver verwijderd van de straat om aan te sluiten op de riolering. In het verleden werd er daarom een rietveld/helofytenfilter geplaatst. Dit niet goed functionerende systeem werd vervangen door een Phytoair van 96m².

Opdrachtgever: Brussel
Adres: Haerenberg 155, Brussel
Afmetingen: 96m²: 8m x 12m
Doel: Het rietveld is gedimensioneerd op 120IE gemengd afvalwater