Verticaal doorstroomd helofytenfilter in Polderdrift (NL)

Verticaal doorstroomd helofytenfilter voor woonwijk Polderdrift, Arnhem (NL)

 

Rietland plaatste in 2012 een verticaal doorstroomd rietveld (230m²) voor de zuivering van grijs afvalwater van wijk Polderdrift in Arnhem. Deze woonvereniging heeft aandacht voor de menselijke maat en milieu. Dit vertaalt zich in herbruik van effluent van het helofytenfilter voor toiletspoeling en regenwater recuperatie voor wasmachines. Het filter werd gedimensioneerd op 80IE voor een wijk van 40 woningen.

Opdrachtgever: Woonvereniging Polderdrift: Stichting Portaal
Adres: Woonvereniging Polderdrift, Hans Tiemeijerhof, Arnhem, Nederland
Afmetingen: 230 m² voor 80 IE
Doel: Grijs en zwart huishoudelijk afvalwater zuiveren.