Speelboerderij Rucphen loost niets via wilgenfilter

De Phytoair, in werking sinds 2019, zuivert het afvalwater van de speelboerderij Den Scherpenberg. Het beluchte helophytenfilter van 54 m² behandelt het afvalwater van 72IE. Het effluent van de Phytoair gaat naar de wilgenfilter waar het water verdampt of infiltreert in de bodem. De eigenaar moet dus geen zuiveringsheffing betalen omdat hij geen afvalwater loost op oppervlakte water. De resultaten van de monsternames van waterschap Brabantse Delta tonen prachtige verwijderingspercentage in de tabel hieronder.

Lees meer over decentrale zuiveringsprojecten in het STOWA artikel.

  eenheid Influent Effluent % verwijdering   Influent Effluent % verwijdering
datum 20/10/20 20/10/20   09/11/20 09/11/20
Temperatuur °C 13,8 13,4   13,5 13
EGV μS/cm 1500 1100   1400 1100
pH 7,3 8,4   7,4 8,2
Zwevende stof mg/L 52 <4,0 92%   59 <4,0 93%
BZV mg/L 250 <1,00 100%   160 <1,00 100%
CZV mg/L 510 14 97%   440 13 97%
Nkj mg/L 88 0,66 99%   75,5 0,63 99%
TN mg/L 88 10 89%   76 17 78%
NH4+ mg/L 75,7 0,00553 100%   72,8 0,045 100%
NO2 mg/L <0,01 <0,01   <0,01 <0,01
NO3 mg/L 0,441 9,5   0,052 16,8
NO2 NO3 mg/L 0,441 9,5   0,052 16,8
TP mg/L 12 1,4 88%   11 1,5 86%
CL mg/L 148 140 5%   126 138 -10%
Opdrachtgever: Speelboerderij Den Scherpenberg
Adres: Familie Sommers Scherpenbergsebaan 53 4715 SK Rucphen , NL
Afmetingen: 9m x 6m = 54m²
Doel: Huishoudelijk afvalwater zuiveren van 72IE door een belucht helofytenfilter. Wilgenfilter voorkomt lozing op oppervlakte water.