Bebat Tienen

Om het vijverwater bij Bebat vrij te houden van algen, plaatste RietLand bvba een speciaal ontworpen vijverfilter in het betonnen bassin. Via het helofytenfilter, beplant met kleine lisdodde (Typha angustifolia), wordt het water gecirculeerd.

Details:

Opdrachtgever Bebat vzw
Adres Walstraat 5, Tienen
Afmetingen 100 m2
Doel Zuivering vijverwater