Bebat Tienen

Om het vijverwater bij Bebat vrij te houden van algen, plaatste RietLand bvba een speciaal ontworpen vijverfilter in het betonnen bassin. Via het helofytenfilter, beplant met kleine lisdodde (Typha angustifolia), wordt het water gecirculeerd.

Details: