Phytoair als voorzuivering voor industriewater bij DOW Terneuzen

Chemie-reus Dow Benelux in Terneuzen produceert basischemicaliën en kunststoffen. Om de wateraanvoer van 14 miljoen m³ te verminderen, wordt ernaar gestreefd meer gezuiverd industrieel afvalwater te herbruiken. In het voorjaar van 2019 plaatste Rietland 2 Phyto-air systemen van 350 m² op de pilot site van Dow. De rietvelden dienen als voorzuivering voor membraantechnologie. Het Phyto-air effluent bevat minder voedingsstoffen en microverontreinigingen. Hierdoor groeien er minder micro-organismen op de membranen waardoor de membraanfiltratie-processen beter zullen presteren. Dit leidt tot minder energie- en chemieverspilling.

Ga voor meer informatie naar het nieuwsbericht.

 

Opdrachtgever: Dow Benelux
Adres: Herbert H. Dowweg 5, 4542 NM Hoek, Nederland
Afmetingen: 2 maal 28m x 12.5m
Doel: Betere prestaties van zuiveringsproces van watertechnologieën (ultra filtratie, ionenwisselaar, omgekeerde osmose) door afvalwater voor te zuivering via Phytoair<br /> voor industriële toepassingen. <br />