Laura Coal Beringen

Voor Machiels Building Solutions legde RietLand bvba een percolatierietveld aan met een capaciteit van 230 IE. Hier wordt het sanitair afvalwater gezuiverd van ca. 500 personeelsleden.

Details:

Opdrachtgever Machiels Building Solutions
Adres Olmsesteenweg 55, Paal-Beringen
Afmetingen 690 m²
Doel Zuivering sanitair afvalwater personeel.