Laura Coal Beringen

Laura Coal Beringen

Voor Machiels Building Solutions legde RietLand bvba een percolatierietveld aan met een capaciteit van 230 IE. Hier wordt het sanitair afvalwater gezuiverd van ca. 500 personeelsleden.

Opdrachtgever: Machiels Building Solutions
Adres: Olmsesteenweg 55, Paal-Beringen
Afmetingen: 690 m²
Doel: Zuivering sanitair afvalwater personeel.