Bewoners van Oosterwold (NL) kiezen voor Phytocube

In Oosterwold, bij Almere, moeten de bewoners zelf een zuiveringsinstallatie aanleggen voor hun afvalwater. Dit kadert in een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling: zelfvoorzienend met organische groei. Bij meerdere woningen in deze wijk is een Rietland Phytocube (3m²) geplaatst door firma Cofrax. Daarnaast is Rietland betrokken bij het Waterlab Decentrale Waterketen Oosterwold & Flevoland waarbij een Phytocube en een Phytoparking zullen worden ingezet om huishoudelijk afvalwater te zuiveren en te herbruiken voor toiletspoeling.

Details:

Opdrachtgever Bewoners van Oosterwold in Almere
Adres Oosterwold
Afmetingen 3 m²
Doel Huishoudelijk afvalwater zuiveren voor woningen.
Overig De Phytocube heeft een grotere capaciteit indien het in serie geplaatst wordt.