Culimer Dubai

In dit rietveld, dat eigenlijk beter een papyrusveld zou heten, wordt het afvalwater van het bedrijf gezuiverd. Het gaat hier voornamelijk om dooi- en schoonmaakwater van de verwerking van vis en schaaldieren.
Details: