Particulier Langdorp

In bosrijke gebieden passen we vaak andere planten toe die beter tegen de schaduw kunnen, zoals gele lis (Iris pseudacorus)

Details:
Opdrachtgever Particulier
Adres Langdorp
Afmetingen 12 m²
Doel Zuivering huishoudeljk afvalwater van een woning.