Particulier Langdorp

Particulier Langdorp

In bosrijke gebieden passen we vaak andere planten toe die beter tegen de schaduw kunnen, zoals gele lis (Iris pseudacorus)

Opdrachtgever: Particulier
Adres: Langdorp
Afmetingen: 12 m²
Doel: Zuivering huishoudeljk afvalwater van een woning.