KWZI Aalter

Het afvalwater van 40 woningen wordt gravitair afgevoerd in een gescheiden rioolstelsel (cascade-riolering) en vervolgens in een grote septische put voorgezuiverd. De overloop van de septische put mondt uit in een pompkelder van 25 m³ met twee pompen. Van hieruit wordt het rietveld bevloeid.

Details: