Rijkswaterstaat Terneuzen

Rijkswaterstaat Terneuzen

Het sanitair afvalwater van dit gebouw wordt in een tweetraps helofytenfilter gezuiverd en daarna hergebruikt voor spoeling van de toiletten.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Terneuzen
Adres: Buitenhaven 2, Terneuzen (NL)
Afmetingen: 2 x 90 m²
Doel: Zuivering van sanitair afvalwater personeel.