Rijkswaterstaat Terneuzen

Het sanitair afvalwater van dit gebouw wordt in een tweetraps helofytenfilter gezuiverd en daarna hergebruikt voor spoeling van de toiletten.

Details: