Rijkswaterstaat Terneuzen

Het sanitair afvalwater van dit gebouw wordt in een tweetraps helofytenfilter gezuiverd en daarna hergebruikt voor spoeling van de toiletten.

Details:

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Terneuzen
Adres Buitenhaven 2, Terneuzen (NL)
Afmetingen 2 x 90 m²
Doel Zuivering van sanitair afvalwater personeel.