Phytoparking voor huishoudelijk afvalwater van internaat, St Job in ‘t Goor (BE)

Door de toename van het aantal leerlingen op school en internaat, is de school voor speciaal onderwijs Kristus Koning een nieuwbouw project gestart. Rietland bvba plaatste hier een Phytoparking voor 48IE. Dit is een belucht helofytenfilter van 9m40 op 4m waarop doorlatende verharding met grasdals is geplaatst. De volledige parking telt 18 parkeervakken waarvan 4 parkeervakken voor de waterzuivering dienen. Bij dit project is gekozen om de pompput en de septische put ook onder de parking te plaatsen. Hierdoor verliest de school geen kostbaar terrein en wordt het afvalwater gezuiverd vooraleer het op het oppervlakte water wordt geloosd.

Phytoparking Kristus Koning

Opdrachtgever: Kristus Koning, school voor speciaal onderwijs
Adres: Bethaniënlei 5, 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Afmetingen: 9,40m x 4m
Doel: Huishoudelijk afvalwater zuiveren van internaat