Rietland plaatste in 2019 twee beluchte rietvelden op de pilot locatie van chemisch bedrijf Dow in Terneuzen. Eén rietveld zuivert het gezuiverde afvalwater van Dow zelf. Het andere rietveld zuivert het effluent van RZWI Terneuzen. Beide Phytoair systemen kunnen ook in serie geschakeld worden en gemengd voedingswater behandelen. Het effluent van het rietveld wordt verpompt naar een pilot met verschillende technologieën – ultra filtratie, ionenwisseling en omgekeerde osmose – met als doel om het op te werken tot productiewater voor Dow. Beide Phytoair systemen van 350 m² zijn uitgerust met diverse in-line sensoren om de systemen te monitoren.

In tijden van waterschaarste wordt de industrie als eerste afgekoppeld van het wateraanvoernet. De waterkwaliteit van het opgepompte grondwater in kustgebieden (te zilt) volstaat niet voor industriële toepassingen. Daarom ging Dow opzoek naar een alternatieve watervoorziening. Niels Groot:” Momenteel wordt 40% van het waterverbruik (hergebruik van afvalwater en stoomcondensaat) van Dow gerecupereerd. Graag willen we dit opdrijven om zo min mogelijk afhankelijk te zijn van andere bronnen. Indien de pilot van dit rietveld succesvol is, willen we een groot rietveld bouwen van 6 tot 10 hectaren om zo 4 miljoen m³ water extra te recupereren (=gemiddeld jaar verbruik van 18 000 gezinnen).”

Evides industriewater werkt ook mee aan dit project. Otto Schepers geeft aan dat “voedingsrijk water voor groei van micro-organismen op de membranen zorgt. Door de voorzuivering van het water in het rietveld zal het voedingswater voor de membranen minder nutriënten bevatten en stabieler zijn waardoor de nageschakelde processen beter zullen presteren. We verwachten dat de membranen een stuk minder vaak moeten worden schoongemaakt. Dit betekent minder energie- en chemieverspilling in het totale waterzuiveringsproces.”

“Een chemie-reus als Dow heeft nood aan een stabiele aanvoer van kwalitatief goed water. Het rietveld realiseert dit met een minimum aan onderhoud (eens per jaar uitspoelen van leidingen en nazicht technische toestellen) en een erg goedkope operationele werking. Het personeel van het rietveld bestaat immers uit de micro-organismen en rietplanten”, aldus Dion van Oirschot van Rietland.

De rietvelden worden gedurende twee jaar opgevolgd door professor Diederik Rousseau van Universiteit van Gent met doctoraatstudent Hafiz Khan. Op meerdere plaatsen van de Phytoair worden zuurstofmetingen gedaan en via in-line metingen worden ook de concentraties van ammonium, COD en nitraat continu opgevolgd. De monsternames en analyses van influent en effluent op standaard-parameters en microverontreinigingen gebeuren door studenten van de onderzoeksgroep Watertechnologie van Hogeschool Zeeland en gespecialiseerde laboratoria. De partners van dit project zijn Dow benelux, Evides industriewater, Waterschap Scheldestromen, Universiteit Gent, Hogeschool Zeeland en Rietland.