Warsco Units Genk

Twee deelrietvelden zorgen elk voor een deel van de zuivering. Het percolatierietveld zuivert het afvalwater van de wasstraat en een uniek bufferend rietveld zorgt voor de opvang van regenwater van de verharding rondom te gebouwen. Het kan daarna rustig afgevoerd worden naar het oppervlaktewater en na zuivering in het rietveld tevens hergebruikt worden.

Details: