Warsco Units Genk

Warsco Units Genk

Twee deelrietvelden zorgen elk voor een deel van de zuivering. Het percolatierietveld zuivert het afvalwater van de wasstraat en een uniek bufferend rietveld zorgt voor de opvang van regenwater van de verharding rondom te gebouwen. Het kan daarna rustig afgevoerd worden naar het oppervlaktewater en na zuivering in het rietveld tevens hergebruikt worden.

Opdrachtgever: Warsco Units NV
Adres: Slingerweg 20, Genk
Afmetingen:
Doel: Zuivering van afvalwater van de wasstraat en buffering en zuivering van afstromend regenwater van 1 ha. verharde oppervlakte (asfalt). Het gezuiverde water wordt gerecupereerd in de wasstraat.