Horizontaal doorstroomd systeem

In tegenstelling tot het vloeiveld, blijft bij het horizontaal doorstroomd rietveld/helofytenfilter het afvalwater altijd onder de grond en komt dus niet in direct contact met de buitenlucht. Dit geeft als belangrijke voordelen dat het systeem veel minder gevoelig is voor lage temperaturen en geen muggen aantrekt. Bovendien heeft het minder dan de helft van de oppervlakte nodig, vergeleken met een vloeiveld. Horizontaal doorstroomde rietvelden kunnen met zand of met grind gevuld zijn en geven een goed zuiveringsresultaat. Het systeem is echter wel gevoelig voor verstopping, vooral aan de instroom-zijde. Dichtslibbing aan de inlaat kan daarom de levensduur van dit systeem beperken. Dit systeem wordt momenteel nog frequent ingezet als onderdeel van mestverwerking.

Realisatie:
Mestverwerking Leemans in Wortel, agro industrie
Groepshotel en B&B te Haelen, huishoudelijk afvalwater