In 2018 werd het eerste beluchte helofytenfilter, type Phytoair geplaatst voor een kanaal-project in Kunshan – China. Dit systeem zuivert het water van een kanaal dat door de stad loopt. In dit kanaal monden vele afvoeren van afvalwater uit en ook overstorten van de riolering. Hierdoor had het water een zwarte kleur en in de zomer gaf het veel geurhinder. Samen met AKUT (Duitsland) en DeHua (China) werd een groot waterpark ontworpen waarin het kanaalwater circuleert en gezuiverd wordt. Er verscheen eind vorig jaar een artikel in Aquarama over dit project.

Inmiddels zijn er diverse monsters genomen en blijkt dat de rietvelden uitstekende resultaten te zien geven. Inmiddels is dan ook een tweede project in Kunshan in aanbouw voor het Hongshuanglu kanaal. Ook hier weer ontwierp Rietland het beluchte Phytoair systeem. Einde van 2019 wordt de oplevering verwacht en gaat het systeem in bedrijf. In 2020 staat het ontwerp van nog een veel groter project in de planning: het Tiger Hill project in Suzhou. Dit project gaat in totaal meerdere hectaren beslaan en het water van een volledig kanaal zuiveren, alvorens het door de kanaaltjes in het historische centrum van Suzhou uitkomt.