Rietland bouwde een rietveld in Wortel bij Hoogstraten voor de behandeling van de vloeibare fractie van varkensmest.

In Wortel werd een rietveld gebouwd van 1,2 ha groot, bestaande uit 22 individuele bekkens. Hier wordt momenteel per dag 40 m³ vloeibare fractie van varkensmest behandeld tot loosbaar water. Dit project is de eerste trial van een samenwerking tussen Innova Manure uit Gistel en Rietland bvba. De eerste resultaten zijn uitstekend.

Het systeem bestaat uit een combinatie van anaerobe filters, percolatierietvelden en vloeivelden. Enerzijds om het organisch stof af te breken, anderzijds om het stikstofgehalte omlaag te brengen. Verwachte waarden in het effluent: COD < 125 mg/l, N-totaal < 15 mg/l en P-totaal < 2 mg/l.

Basis van het systeem vormt onderzoek van de Universiteit van Gent en de ervaring door Innova Manure opgedaan bij een vijftal soortgelijke projecten met mestverwerking in West-Vlaanderen.

Rietland voegt hieraan zijn expertise rond beluchte rietvelden toe om het systeem nog verder te optimaliseren.