Op woensdag 5 februari heropende minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat het MOR Paviljoen heropend aan de TU Delft. Studententeam MOR had met dit paviljoen deelgenomen aan de Solar Decathlon in Hongarije en was tweede geworden in de eindstand, maar had in de tussenuitslagen verschillende eerste en tweede prijzen behaald. Het hele paviljoen was vorig jaar opgebouwd in Delft, weer afgebroken voor transport naar Hongarije en daarna is het nog eens gedemonteerd en weer opgebouwd in Delft. Het team mocht van de Hongaarse organisatie nog een extra prijs in ontvangst nemen voor team met de meeste gewonnen prijzen. Onderdeel van het MOR paviljoen was een Phytocube® natuurlijke waterzuivering van Rietland. De bekkens van de zuivering zijn opgesteld op een trap aan de buitengevel van het paviljoen. Hier zal het nog enkele jaren blijven staan voor monitoring.

Het MOR project gaat om een project waarin leegstaande kantoorgebouwen gerefurbished worden tot duurzame appartementen. Onderdeel van het geheel is ook een duurzame waterkringloop: het grijze afvalwater wordt gezuiverd via een Phytocube systeem en daarna hergebruikt voor de spoeling van de toiletten. Rietland ontwierp daartoe een speciale versie van de Phytocube die er mooi uitziet in bovengrondse opstelling, met een houten bekleding en zegge als beplanting. Het systeem in Delft bestaat uit 3 bassins: een voorbezinker, het zuiveringssysteem zelf met beluchting en daarna een opvangtank voor het gezuiverde water met een hergebruikpomp. Wij bij Rietland denken dat deze Phytocube variant ook heel geschikt zal zijn voor bijvoorbeeld tiny houses en voor situaties waar een tijdelijke zuivering nodig is.

Na de uitreiking van de prijs werd ook het volgende team voorgesteld, team: Team Sum. Zij gaan de eer van de TU Delft verdedigen bij de volgende Solar Decathlon Europe 2021 in Wuppertal met een gewaagd concept om portiekflats te verduurzamen via een extra gebouwschil om de flats. Mogelijk gaat Rietland bij hun inzending ook weer een rol spelen.