In het najaar van 2020 heeft Seline Zijderveld dos Santos, stagiair bij Waterschap de Brabantse Delta, vier steekmonsters genomen van beluchte helofytenfilters van Rietland (Phytoair®). Het systeem bij Speelboerderij den Scherpenberg is al meer dan een jaar in bedrijf. Ook werden het influent en effluent onderzocht van het helofytenfilter, wat verderop in Zundert, bij aardbeikweker Van Aert. In april 2020 werd een Phytoair gebouwd voor een aantal stacaravans die ongeveer 50 seizoensarbeiders huisvesten. Het waterschap de Brabantse Delta deelt deze data met de sanimonitor en draagt op deze manier bij tot het vergroten van de kennis over nieuwe sanitie, meer bepaald beluchte helofytenfilters. De steekmonsters werden geanalyseerd door laboratorium Aquon. De resultaten van deze vier monsternames van twee verschillende projecten onderbouwen de hoge effluentkwaliteit van de Phytoair. Zwevende stof en organisch materiaal worden volledig verwijderd. Stikstof heeft een verwijderingspercentage dat varieert tussen de 75% en 89% met een maximum effluent concentratie van 27mg/L. Het verwijderingspercentage van fosfor ligt hoger (83% – 90%) met een maximum effluent concentratie van 1,7mg/L. Deze analyses demonstreren dat de Phytoair na plaatsing, snel hoge verwijderingspercentages haalt. De resultaten zijn beter dan de voorop gestelde IBA klasse 3b en zijn vergelijkbaar met effluent van een stedelijk RWZI.

Data Speelboerderij den Scherpenberg waar de Phtyoair sinds 2019 in bedrijf is.

  eenheid Influent Effluent % verwijdering   Influent Effluent % verwijdering
datum 20/10/20 20/10/20   09/11/20 09/11/20
Temperatuur °C 13,8 13,4   13,5 13
EGV μS/cm 1500 1100   1400 1100
pH 7,3 8,4   7,4 8,2
Zwevende stof mg/L 52 <4,0 92%   59 <4,0 93%
BZV mg/L 250 <1,00 100%   160 <1,00 100%
CZV mg/L 510 14 97%   440 13 97%
Nkj mg/L 88 0,66 99%   75,5 0,63 99%
TN mg/L 88 10 89%   76 17 78%
NH4+ mg/L 75,7 0,00553 100%   72,8 0,045 100%
NO2 mg/L <0,01 <0,01   <0,01 <0,01
NO3 mg/L 0,441 9,5   0,052 16,8
NO2 NO3 mg/L 0,441 9,5   0,052 16,8
TP mg/L 12 1,4 88%   11 1,5 86%
CL mg/L 148 140 5%   126 138 -10%

Data aardbeien kweker Van Aert waar de Phytoair werd gebouwd in april 2020.

  eenheid Influent Effluent % verwijdering   Influent Effluent % verwijdering
datum 15/09/20 15/09/20 22/10/20 22/10/20
Temperatuur °C 21,3 21,3 15,6 15,2
EGV μS/cm 1266 1041 1600 1300
pH 6,3 8,7 7,3 8,2
Zwevende stof mg/L 120 6,7 94% 140 4,9 97%
BZV mg/L 340 <1,00 100% 200 <1,0 100%
CZV mg/L 790 19 98% 660 18 97%
Nkj mg/L 93,4 1,1 99% 114 0,68 99%
TN mg/L 93 17 82% 110 27 75%
NH4+ mg/L 77,3 <0,03 100% 98,5 <0,03 100%
NO2 mg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01
NO3 mg/L 0,092 16,2 0,0848 26,5
NO2 NO3 mg/L 0,092 16,2 0,0848 26,5
TP mg/L 10 1,7 83% 12 1,2 90%
CL mg/L 74,4 93,7 -26% 106 89,1 16%