Vandaag, 7 december 2020, vond de startvergadering plaats van het project “Watercirkel ’t hof Bellewaerde”. Virtueel natuurlijk in deze corona tijd. Op de agenda stonden de eerste afspraken rond de uitvoering en monitoring van dit circulair waterproject, waarbij afvalwater van een natuurcamping wordt gezuiverd in een Phytoparking en nadien hergebruikt voor spoeling van de toiletten. Een uitbreiding naar opwerking van afvalwater tot drinkwater gaat eveneens onderzocht worden!

Camping ’t Hof Bellewaerde (nabij Ieper) is gelegen op een archeolgische site van Wereldoorlog I, waar kraters de littekens in het landschap vormen van lange veldslagen. Op die plek een beroep doen op klassieke nutsvoorzieningen voor gas, electriciteit en water is uitgesloten, omdat de bodem hier erfgoed is.

Rietland bedacht een oplossing om het afvalwater te hergebruiken. Het water van de toiletten en het gemeenschappelijke sanitaire blok wordt gezuiverd door een Phytoparking. Dit is een belucht rietveld dat geplaatst wordt onder één of meerdere parkeerplaatsen. Het gezuiverde afvalwater wordt nadien hergebruikt voor het spoelen van toiletten. Deze ecologische aanpak zorgt ervoor dat de impact op de ondergrond van het historische terrein minimaal is.

De planning is dat alle voorbereidingen voor de bouw de komende maanden getroffen worden en dat in het voorjaar van 2021 het project gerealiseerd wordt, zodat de camping in de eerste week van april kan openen. Studenten van universiteit Gent nemen op verschillende momenten in 2021 watermonsters, waarmee ze de kwaliteit opvolgen. Bij deze willen we al onze partners (Cofrax, UGent, Vlakwa, Vlario, ’t hof Bellewaerde) danken voor hun expertise en enthousiasme.