Met plezier brengen wij dit uitgebreide boek over rietvelden voor behandeling van industrieel afvalwater onder uw aandacht. Het werd geschreven door 93 auteurs uit 22 landen en werd uitgegeven onder redactie van Alexandros Stefanakis, MSc. PhD. Wij zijn er trots op aan dit boek bijgedragen te hebben via werk van Dion van Oirschot aan twee hoofdstukken: Hoofdstuk 3 “Aerated Constructed Wetlands  for Treatment of Municipal and Food Industry Wastewater” (samen met A. Pascual, D. De la Varga, M. Soto, R.M. Kilian, J.A. Álvarez, P. Carvalho en C.A. Arias) en hoofdstuk 9 “Dairy Wastewater Treatment with Constructed Wetlands : Experiences from Belgium, the Netherlands and Greece” (samen met Christos S. Akratos, Athanasia G. Tekerlekopoulou, Dimitrios V. Vayenas and Alexandros Stefanakis). Veel leesplezier!