In het Brabantse plaatsje Heesch, legden we onlangs een Phytoparking systeem aan. Hier wordt straks het grijze water van kleedruimtes en kantine van voetbalclub HCVH gezuiverd. De Phytoparking kadert in het Interregproject, i-Qua, waarbinnen innovatieve decentrale afvalwaterzuiveringstechnieken beproefd worden. “Voor lokale afvalwaterzuivering werd al vaak gekeken naar helofytenfilters”, aldus Dion van Oirschot, bedrijfsleider van Rietland. “Maar zeker in een stedelijke omgeving ontbreekt vaak de ruimte om deze natuurlijke waterzuiveringssystemen te plaatsen. Daarom ontwikkelden we een nieuw concept op basis van een belucht helofytenfilter, maar dan met grastegels in plaats van riet. Op die manier kost het systeem geen ruimte meer. Eén parkeervak volstaat voor 16 personen.” Rietland heeft het Phytoparking systeem inmiddels gepatenteerd. “In 2018 legden we al een systeem aan bij de fa. Argex. Daar wordt het toiletwater van hun kantoor met 40 werknemers gezuiverd in twee parkeervakken”, vertelt van Oirschot. Het systeem daar is nu al twee jaar in bedrijf en levert mooi helder water op dat ruimschoots voldoet aan de lozingsnormen.