Op 2 december 2021 organiseerden Rietland, Cofrax, UGent Campus Kortrijk, Vlakwa en VLARIO een slotwebinar van Vlaanderen Circulair project ’t Hof Bellewaerde.
Het project draait om een circulair water project bij een camping. Het afvalwater wordt decentraal gezuiverd in een Phytoparking en het gezuiverde water wordt hergebruikt voor spoeling van de toiletten. Maar ook het drinkwater voor de camping wordt decentraal geproduceerd via een installatie van De Watergroep.

Het webinar werd opgenomen en de deelnemers krijgen binnenkort een link naar de volledige opname. Maar u kunt deze binnenkort ook hier downloaden. Ook de presentaties zullen binnenkort beschikbaar zijn.

Speciaal voor het project werd ook een infobord gerealiseerd dat de bezoekers van de camping kunnen raadplegen om de werking van het watersysteem te bekijken. Dit infobord is op de camping aanwezig als een touch-screen. Maar de inhoud is ook hier te raadplegen.

Programma

09u30 – 09u35: Welkoming, Veerle Depuydt – Vlakwa

09u35 – 09u40: Filmpje ‘t Hof Bellewaerde

09u40 –09u55: Voorstelling demonstratieproject – Een integrale kijk op water bij ’t Hof Bellewaerde – Dion Van Oirschot, Rietland

09u55 – 10:15: Voorstelling onderzoek, monitoring en resultaten, Diederik Rousseau – UGent

10u15 – 10:30: Van grijs water naar drinkwater? – Evelyn De Meyer, De Watergroep

10u30 – 10u40: Getuigenis door ’ t Hof Bellewaerde – Renée Declerck – Eigenaar en campinguitbaatster

10u40 – 10u50: Lessons learned and next steps – Mireille Martens, Rietland

10u50 – 11u00: Woordje vanuit Vlaanderen Circulair en VMM – Tania Verhoeve

11u00 – 11u10: Decentrale waterzuivering in breder perspectief – Wendy Franken, VLARIO

11u10 – 11u30: Gelegenheid tot stellen van vragen en slotwoord