Rietland bvba nam de afgelopen twee jaar deel aan het HIGHWET project. Dit is een FP7 project, een door de EU gesubsidieerd traject waarin 3 Europese KMO’s met onderzoek ondersteund worden om zo nieuwe innnovatie producten in de markt te kunnen zetten.
Naast Rietland zijn de Deense firma Kilian Water en de Spaanse firma Sedaqua betrokken in het project. Het onderzoek gebeurde door de Universiteit van Aarhus in Denemarken en het Spaanse research centrum Aimen.

Doel van het onderzoek was om een waterzuiveringssysteem te ontwikkelen voor hoog belaste afvalwaters, zoals onder meer voorkomen in de voedingsmiddelen-industrie. Aangezien het hier vaak gaat om grote hoeveelheden ernstig vervuild afvalwater, vallen rietvelden in dat geval vaak te groot uit en worden ze te kostbaar voor een bedrijf om ze te plaatsen.

Daarom werd er in het kader van dit FP7 project gekeken naar de combinatie van een anaerobe vergistingsinstallatie, gevolgd door een rietveld. Op deze wijze blijft het systeem als geheel zeer onderhoudsarm en energiezuinig.