Het eerste resultaat van de samenwerking tussen Kilian Water (DK) en Rietland: een belucht rietveld in Kalundborg.

In opdracht van ‘Kalundborg Forsyning’, Denemarken, construeerde Kilian Water een helofytenfilter met een capaciteit van 100 PE aan afvalwater plus regenwater van 2 ha.

Vanwege de sterk wisselende belasting en omdat er continu aan zeer strenge ammonium-eisen moest voldaan worden, werd ervoor gekozen de percolatierietvelden uit te breiden met een beluchte drainagelaag.

Rietland ontwierp de beluchting en leverde de materialen hiervoor. De eerste resultaten zijn zeer goed!